Accessibility

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika za učenike II. i III. razreda srednje škole gimnazijskog usmjerenja 2020./2021. školske godine

28. rujna 2020.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika za učenike II. i III. razreda srednje škole gimnazijskog usmjerenja 2020./2021. školske godine

1. OPĆI PODACI

Grad Stari Grad (u daljnjem tekstu: Grad) objavljuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika za učenike II. i III. razreda srednje škole gimnazijskog usmjerenja 2020./2021. školske godine, za učenike sa područja Grada Staroga Grada.
Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada: www.stari-grad.hr.
Grad će sufinancirati nabavu školskih udžbenika učenicima drugog i trećeg razreda srednje škole gim

nazijskog usmjerenja, neovisno o mjestu sjedišta obrazovne ustanove.
Grad će sufinancirati nabavu školskih udžbenika u maksimalnom iznosu od 2.000,00 kn po učeniku.
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika otvoren je zaključno do 30. rujna 2020. godine.
Učenici koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova nabave školskih knjiga, dužni su po završetku školske godine knjige vratiti Školi, najkasnije do zadnjeg dana nastave.

2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA


Učenik može ostvariti pomoć za sufinanciranje školskih udžbenika temeljem zahtjeva na propisanom obrascu.
Uz zahtjev prilaže se sljedeća dokumentacija:
- preslika osobne iskaznice roditelja/skrbnika
- preslika osobne iskaznice učenika
- potvrda obrazovne ustanove o upisu u II. ili III. razred srednje škole gimnazijskog usmjerenja, sa naznakom „za potrebe nabavke besplatnih udžbenika“,
- račun kojim se potvrđuje nabava udžbenika.

Zahtjev se podnosi Gradu Starome Gradu u Jedinstveni upravni odjel, putem pošte ili osobno na adresu
GRAD STARI GRAD, Novo riva 3, 21460 Stari Grad
„Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika“
Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. rujna 2020. godine zaključno do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

3. OSTALO


Obavijesti u vezi predmeta javnog poziva: Mihaela Petrić, dipl. iur., tel. 021 766 322; faks 021 717‐818, mobitel: 0911765029, e‐mail: pravnik@stari‐grad.hr .
Obavijest o rezultatima javnog poziva: Pisanu obavijest o rezultatima javnog poziva Grad Stari Grad će dostaviti prijaviteljima u roku 3 dana od dana isteka roka za dostavu zahtjeva.

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA UČENICIMA II. III. RAZREDA GIMNAZIJSKOG PROGRAMA ŠKOLSKOJ GODINI 2020./21. dostupan je na linku "Socijalna skrb"