Accessibility

JAVNI POZIV za financiranje obnove zapuštenih poljoprivrednih površina na području Starogradskog polja

4. studenoga 2021.

JAVNI POZIV

 

Za financiranje obnove zapuštenih poljoprivrednih površina na području Starogradskog polja (izvor sredstava: 30.000 kn od Min. kulture i medija RH; 15.000 Grad Stari Grad i Općina Jelsa 15.000; nositelj JU Agencija za upravljanje Starogradskim poljem)

 

Što se financira, u kojem iznosu i rokovi:

- financiranje se odnosi na obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina (sječa visokog i niskog raslinja, obrada zemljišta)

- predmet financiranja mogu biti poljoprivredne površine unutar područja obuhvata zaštićenog Kulturnog krajolika Starogradsko polje, odnosno unutar središnje zone zaštite Starogradskog polja upisane u Popis svjetske baštine UNESCO-a

- iz javnog poziva su izuzete parcele koje su u „Konzervatorskoj podlozi kulturnog krajolika Starogradsko polje“ označene kao arheološka nalazišta kao i parcele koje imaju bespravnu građevinu

- maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po korisniku može iznositi 10.000 kn

- prihvatljivi trošak obnove zapuštenih poljoprivrednih površina po 1 m2 iznosi max 2,50 kn (s PDV-om).

 

Tko se može prijaviti:

Korisnik sredstava potpore može biti isključivo pravna i fizička osoba koja ima:

  • prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Starog Grada ili Općine Jelse
  • poljoprivredne površine unutar područja obuhvata zaštićenog Kulturnog krajolika Starogradsko polje, odnosno unutar središnje zone zaštite Starogradskog polja upisane u Popis svjetske baštine UNESCO-a

- rok za prijavu: 12. 11. 2021. do 15 h

- objava rezultata javnog poziva: 15. 11. 2021.

- rok za dostavu izvješća: 15. 12. 2021.

  • Javni poziv i rezultati javnog poziva objavljuju se na mrežnim stranicama JU

Potreba dokumentacija:

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe

2. presliku rješenja o upisu u sudski registar – za pravne osobe

3. presliku rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava – za OPG

4. presliku zemljišnoknjižnog izvatka i preris katastarskog operata u svrhu dokazivanja vlasništva odnosno ugovor o najmu ili korištenju u svrhu dokazivanja drugog osnova korištenja poljoprivredne površine

Dokumentacija se predaje osobno ili preko službenog maila JU:

stari.grad.plain@gmail.com

 

Sadržaj izvješća o realizaciji programa:

- kratak tekstualni opis obavljenih poslova, fotografije

- preslike računa