Accessibility

Javni natječaj za financiranje projekata vjerskih zajednica sa područja Grada Staroga Grada za 2021. godinu

20. srpnja 2021.

U proračunu Grada Staroga Grada za 2021. g. osigurana su sredstva za financiranje projekata vjerskih zajednica sa područja Grada Staroga Grada a obuhvaćaju projektne aktivnosti vjerskih zajednica koje se odnose na brigu o sakralnim objektima na području grada te moraju biti od interesa za Grad Stari Grad. Rok za podnošenje prijedloga projekata jest 20 dana. Dokumentacija je dostupna na web stranici Grada, podlink Javni pozivi i natječaji.