Accessibility

Javni natječaj za financiranje projekata udruga u zdravstvu sa područja Grada Staroga Grada za 2020. godinu

15. listopada 2020.

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata za opće dobro koje provide udruge (NN 26/15), te članka 46. Stavka 3. Podstavka 21. Statuta Grada Staroga Grada (Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 12/09., 3/10., 4/13., 5/13, 6/18 i 2/20), Gradonačelnik Grada Staroga Grada objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga u zdravstvu sa područja Grada Staroga Grada za 2020. godinu. Obzirom na situaciju prouzrokovanu pandemijom Covid 19 virusa, Grad Stari Grad smanjio je ukupan iznos sredstava namijenjenih financiranju projekata udruga za 20%. Tekst natječaja i cjelokupna dokumentacija nalaze se na linku Javni pozivi i natječaji.