Accessibility

Izložba učeničkih fotografija

17. lipnja 2021.

Fotoklub Faros u suradnji sa Osnovnom školom Petra Hektorovića Stari Grad organizira izložbu učeničkih fotografija na temu : PRIRODA I PRIRODNA LJEPOTE OTOKA HVARA . Izložba je natjecateljskog karaktera.                                                                 Fotoklub Faros je dana 1.ožujka 2021 godine objavio foto-  natječaj za tri najbolje fotografije na temu  priroda i prirodne ljepota otoka Hvara . Natječaj je namijenjen za učenike svih razreda osnovne škole Petar Hektorović , a natječaj je započeo od 1.ožujka 2021 godine a završio je  30.travnja.2021 godine. Foto-natječaj FOTOKLUBA FAROS  se odvijao pod pokroviteljstvom Osnovne škole Petar Hektorović , ureda gradonačelnika Starog Grada Antonija Škarpe i zajednice tehničke kulture S-D-Ž . Na natječaj su se prijavili učenici i to svih viših razreda od petog do osmog razreda . Nakon detaljnog razmatranja dostavljenih fotografija tročlana komisije odlučila je nagraditi  prve tri fotografije na temu  priroda i prirodne ljepota otoka Hvara i tri fotografije povodom dana tehničke kulture .  

Imena  nagrađenih učenika će te saznati ako nam se dana 17.06.2021 godine sa početkom u 19 sati pridružite u Muzeju Staroga Grada.