Accessibility

GRAD STARI GRAD USVOJIO PROGRAM SUFINANCIRANJA TROŠKOVA MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE!

4. kolovoza 2022.

Na prijedlog gradonačelnika Antonia Škarpe, Gradsko vijeće Grada Starog Grada jednoglasno je prihvatilo Program sufinanciranja troškova medicinski potpomognute oplodnje.

Prihvatljivi troškovi sufinanciranja su:

➡️troškovi usluga medicinski potpomognute oplodnje sukladno cjeniku ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje postupaka medicinski potpomognute oplodnje.

➡️ troškovi pregleda liječnika specijalista ginekologije vezanih uz postupak medicinski potpomognute oplodnje.

➡️ troškovi propisanih lijekova vezane uz postupak medicinski potpomognute oplodnje.

➡️Putni troškovi i troškovi smještaja.

✴Zahtjevi za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje zaprimat će se do iskorištenja sredstava planiranih za tekuću godine.

Usvajanjem ovog Programa, pored postojećih naknada za novorođenu djecu ( 5 tisuca za 1., 10.tisuca za 2. i 70 tisuća za 3.dijete), Grad Stari Grad nastavlja provoditi aktivnu demografsku politiku i podržavati naše mlade i obitelji te biti predvodnik i primjer u provođenju ovakvih mjera na našim otocima, ali i šire.