Accessibility

Ekocijan d.d.d. - Obavijest o preventivnoj deratizaciji Grada Staroga Grada s prigradskim naseljima za razdoblje od 4. do. 6. listopada 2022.

26. rujna 2022.

Obavijest Ekocijan d.d.d. o provedbi preventivne deratizacije Grada Staroga Grada sa prigradskim naseljima u razdoblju od 4. do 6. listopada 2022. godine dostupna je u nastavku.