Accessibility

Bankarske usluge za poslovne subjekte u poštanskom uredu 21462 Vrbanj

30. ožujka 2021.

Obaviještavamo cijenjene korisnike da će se 01.04.2021. godine u poštanskom uredu 21462 Vrbanj, Vrbanj 234, Vrbanj, službeno otvoriti Banka u pošti gdje će poslovni korisnici moći obavljati bankarske usluge Hrvatske poštanske banke. Poslovni korisnici u pošti tako mogu otvoriti poslovni račun HPB-a, obaviti nacionalni platni promet u kunama, ugovoriti internetsko i mobilno bankarstvo, uplatiti depozit te koristiti kartice i ostale bankarske proizvode i usluge.

 

Fizičkim osobama još je otprije na raspolaganju široki spektar financijskih i bankarskih usluga poput HEP-a, Croatia osiguranja, Posmrtne pripomoći (bez naknade za uslugu platnog prometa), zamjena stranih valuta u kune, korištenje uputnice za brzi prijenos gotovog novca u unutarnjem i međunarodnom prometu, otvaranje tekućeg računa u HPB-u (mirovine dostupne prvog u mjesecu), ugovaranje oročenja, dječje štednje te mogućnost podnošenja zahtjeva za kreditne karticu HPB-a i Dinersa. U 55 poštanskih ureda u svim županijama korisnici mogu zamijeniti i svoje kriptovalute, a uvođenjem digitalnog plaćanja putem KEKS Pay aplikacije pošta potvrđuje svoj položaj kao jedan od lidera u digitalnoj transformaciji.

 

Povećanjem dostupnosti bankarskih usluga u Hrvatskoj stvaraju se preduvjeti za kvalitetniji život i poslovanje što donosi značajne benefite i lokalnoj zajednici te doprinosi razvoju cijelog gospodarstva.

 

HRVATSKA POŠTA d.d. 

Sektor upravljanja mrežom poštanskih ureda GP3

Divizija mreža