Accessibility

2.10. - 27. KUP OTOKA HVARA U PODVODNOM RIBOLOVU

28. rujna 2021.

ŠRU ŠARAG

STARI GRAD

O R G A N I Z I R A

27. KUP OTOKA HVARA U PODVODNOM RIBOLOVU

koji će se održati

u subotu

02. listopada 2021. godine

 

R a s p o r e d :

Petak, 01. listopada 2021. godine

  • 19:00 -  verifikacija takmičara

 

Subota,02. listopada 2021. godine

  • 6:30 – Okupljanje, Riva
  • 7:30 - Odlazak u zonu lova
  • 8:00 - Start
  • 13:00 - Završetak lova i predaja ribe
  • 14:00 - Mjerenje ulova, Trg Tvrdalj
  • 15:00 - Proglašenje pobjednika i dodjela nagrade:
  • Nakon proglašenja organizira se lutrija i zajednički ručak svih sudionik

ŠRU ŠARAG STARI GRAD