Accessibility

Drugi Javni poziv za financiranje obnove zapuštenih poljoprivrednih površina na području Starogradskog polja

DRUGI JAVNI POZIV

 

Javna ustanova Agencija za upravljanje Starogradskim poljem raspisuje Javni poziv za financiranje obnove zapuštenih poljoprivrednih površina na području Starogradskog polja. Izvor sredstava: 30.000,00 kn osiguralo je Ministarstvo kulture i medija RH,  15.000,00  kn osigurao je Grad Stari Grad i 15.000,00 kn osigurala je Općina Jelsa).

Iznos predviđen za financiranje u drugom javnom pozivu je 60 000 kn (šezdeset tisuća kuna) umanjeno za iznos koji je odobren tijekom prvog javnog poziva. Zahtjevi za financiranje se odobravaju do ukupnog iznosa koji je predviđen ovim projektom).

 

 

Što se financira, u kojem iznosu i rokovi:

- financiranje se odnosi na obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina (sječa visokog i niskog raslinja, obrada zemljišta)

- predmet financiranja mogu biti poljoprivredne površine unutar područja obuhvata zaštićenog Kulturnog krajolika Starogradsko polje, odnosno unutar središnje zone zaštite Starogradskog polja upisane u Popis svjetske baštine UNESCO-a

- iz javnog poziva su izuzete parcele koje su u „Konzervatorskoj podlozi kulturnog krajolika Starogradsko polje“ označene kao arheološka nalazišta kao i parcele koje imaju bespravnu građevinu

- Fizičke i pravne osobe koje su iskoristile sredstva u Prvom krugu Javnog poziva također su izuzete

- maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po korisniku može iznositi 10.000 kn

- prihvatljivi trošak obnove zapuštenih poljoprivrednih površina po 1 m2 iznosi max 2,50 kn (s PDV-om).

 

Tko se može prijaviti:

Korisnik sredstava potpore može biti isključivo pravna i fizička osoba koja ima:

  • prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Starog Grada ili Općine Jelse
  • poljoprivredne površine unutar područja obuhvata zaštićenog Kulturnog krajolika Starogradsko polje, odnosno unutar središnje zone zaštite Starogradskog polja upisane u Popis svjetske baštine UNESCO-a

- rok za prijavu: 2. 12. 2021. do 15 h

- objava rezultata javnog poziva: 3. 12. 2021.

- rok za dostavu izvješća: 29. 12. 2021.

  • Javni poziv i rezultati javnog poziva objavljuju se na mrežnim stranicama Javne ustanove

 

 

 

Potreba dokumentacija:

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe

2. presliku rješenja o upisu u sudski registar – za pravne osobe

3. presliku rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava – za OPG

4. presliku zemljišnoknjižnog izvatka i preris katastarskog operata u svrhu dokazivanja vlasništva odnosno ugovor o najmu ili korištenju u svrhu dokazivanja drugog osnova korištenja poljoprivredne površine

Dokumentacija se predaje osobno ili preko službenog maila Javne ustanove:

stari.grad.plain@gmail.com

 

Sadržaj izvješća o realizaciji programa:

- kratak tekstualni opis obavljenih poslova, fotografije

- preslike računa