Accessibility

Projekt u okviru natječaja FLAG "Škoji" , mjera 2.2. PROMICANJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODNE BAŠTINE U PODRUČJU RIBARSTVA / AKVAKULTURE I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA

September 9, 2022

Provedba projekta "Morski prsti otoka Hvara" , potpora u iznosu od 965.574,87 kuna

Grad Stari Grad je trenutno u fazi provedbe projekta za koji je dobio potpuno financiranje,  doprinos EU sredstava iznosi 85% od ukupnog iznosa, a Republike Hrvatske 15% od ukupnog iznosa. U kolovozu 2022. smo započeli sa prvim aktivnostima, a završetak projekta se očekuje tijekom 2023. godine.

Projektna aktivnost predviđa razvoj ekološkog turističkog proizvoda koji podržava očuvanje morskog okoliša i ribljeg fonda kroz:

- Razvoj tematskih staza i sadržaja u prirodi koje uključuju doživljaj visoke prirodne vrijednosti područja te educiraju i informiraju posjetitelje o potrebi zaštite okoliša i očuvanju njegove krajobrazne i biološke raznolikosti.

- Aktivnosti čišćenja okoliša u obalnim područjima, podvodna onečišćenja i sl. u obliku turističke atrakcije u kojoj mogu sudjelovati posjetitelji.

Projektna aktivnost predviđa razvoj ekološkog turističkog proizvoda kroz uređenje tematske staze na poluotoku Kabal. Za uređenje navedene staze potrebno je napraviti stručno biološko istraživanje mora i podmorja te na temelju istraživanja i analiza izraditi interaktivnu kartu i signalizaciju staze. Interaktivna karta i signalizacija bit će edukativnog i informativnog karaktera te će naglašavati važnost i potrebu očuvanja krajobrazne i biološke raznolikosti. Obzirom na konfiguraciju terena poluotoka Kabal koja podsjeća na ispružene prste, predmetnom projektu dan je naziv“ Morski prsti otoka Hvara“.

Projektom je planirana i aktivnost organizacije ekološko-edukativne akcije čišćenja uvale na poluotoku Kabal. Ekološko - edukativna akcija predviđa organizirano prikupljanje otpada s morskog dna i kopnenog dijela te njegovo adekvatno zbrinjavanje. Prikupljanje otpada s morskog dna provodit će educirani ronioci ronilačkog kluba Mornar i športske ribolovne udruge Šarag dok će za širu javnost biti organiziran program skupljanja smeća s obalnog područja. Najavom događanja kroz lokalne medije osigurat će se prisutnost što većeg broja dionika iz različitih sektora. Kao dio ove aktivnosti predviđena je organizacija predavanja o ekologiji i upoznavanju ronilačke opreme za posjetitelje. 

Projekt ima za cilj valorizaciju prirodne baštine poluotoka Kabal, koji je veliki dijelom površine uključen u ekološku mrežu Natura 2000. Čišćenjem morske obale dna te educiranjem građana na lokalnoj razini, ali i turista, izravno će se doprinijeti prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj razini. Provedbom projekta ostvarit će se pretpostavke za optimalno upravljanje područjem poluotoka Kabal s integralnim pristupom rješavanju problema globalnog onečišćenja morskog okoliša. Niz atraktivnih prezentacijsko - edukacijskih sadržaja i na njih vezanog turističkog proizvoda, u vidu uređene i opremljene tematske staze, doprinijet će ukupnom poboljšanju socio-ekonomskih prilika u okruženju. Održivi razvoj i upravljanje prirodnom baštinom uz aktivnu suradnju svih zainteresiranih dionika i lokalne samouprave na očuvanju i unapređenju njegovih prirodnih i kulturnih vrijednosti u budućnosti okosnica su ovog projekta.