Accessibility

Proračun

Proračun Grada Staroga Grada za 2023. godinu

UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA STAROGA GRADA I FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA STAROGA GRADA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.

Nacrt proračuna Grada Staroga Grada za 2023. godinu s projekcijama za 2024./2025. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/15 i 69/2022), Grad Stari Grad na  savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt proračuna Grada Staroga Grada za 2023. godinu s projekcijama za 2024./25. godinu.

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zaključno do 05.12.2022. na adresu elektronske pošte: proracun@stari-grad.hr  ili na adresu Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21 460 Stari Grad.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću.

PRORAČUN U MALOM ZA 2023. GODINU - Vodič za građane

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.03.2023. GODINE