Accessibility

Proračun

Proračun Grada Staroga Grada za 2022. godinu

Proračun Grada Staroga Grada za 2022. godinu usvojen dana 23.12.2021. na V. Sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada

2 1 proracun grada staroga grada za 2022 godinu projekcije 2023 i 2024 opci dio sintetika (30,72 kB) 2 2 proracun grada staroga grada za 2022 godinu projekcije 2023 i 2024 opci dio analitika (61,44 kB) 2 3 proracun grada staroga grada za 2022 godinu projekcije 2023 i 2024 posebni dio (236,544 kB) Zavrsne i zakljucne odredbe (104,011 kB) 2 5 dopuna modela financijskog plana za 2022 godinu plan prihoda i primitaka (33,792 kB) 2 6 dopuna modela financijskog plana za 2023 i 2024 godinu plan prihoda i primitaka (35,328 kB) 2 7 dopuna modela financijskog plana za 2022 godinu plan rashoda i izdataka (34,816 kB) 2 8 dopuna modela financijskog plana za 2023 i 2024 godinu plan rashoda i izdataka (35,84 kB) 2 9 plan razvojnih programa investicije (70,656 kB) 2 10 plan razvojnih programa kapitalne pomoci (36,864 kB) 2 11 1 prijedlog odluke o izvrsavanju proracuna 2022 zakljucak (20,302 kB) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2022. godinu (1,701 MB) 2 12 obrazlozenje proracuna grada staroga grada za 2021 godinu (74,752 kB) 2 13 dodatni materijali proracun grada staroga grada za 2022 godinu po pozicijama (76,875 kB) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Staroga Grada za 2022. godinu (125,44 kB) Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Staroga Grada za 2022. godinu (118,272 kB) Program socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2022. godinu (61,952 kB) Program javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2022. godinu (103,424 kB) Program javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2022. godinu (52,736 kB) Program javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada za 2022. godinu (61,44 kB) Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Split za 2022. godinu (61,44 kB) Program zajedničkog korištenja sredstava od turističke pristojbe za 2022. godinu (49,664 kB) Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Staroga Grada za 2022. godinu (57,856 kB) Program korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini (21,962 kB)

Nacrt proračuna Grada Staroga Grada za 2022. godinu s projekcijama za 2023./2024. godinu

Nacrt proračuna Grada Staroga Grada za 2022. godinu s projekcijama za 2023./2024. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Stari Grad na  savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt proračuna Grada Staroga Grada za 2022. godinu s projekcijama za 2023./24. godinu.

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zaključno do 03.12.2021. na adresu elektronske pošte: proracun@stari-grad.hr  ili na adresu Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21 460 Stari Grad.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2022. godinu