Accessibility

Proračun

Proračun Grada Staroga Grada za 2021. godinu usvojen dana 23.12.2020.

https://www.stari-grad.hr/media/document/411/proracun-u-malom-stari-grad-vodic-za-gradane-za-2021.pdf

Proračun u malom za 2021. godinu - Vodič za građane

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2021. godinu usvojene na III. Sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada dana, 4. studenog 2021.

2 1 i id proracuna grada staroga grada za 2021 godinu opci dio (88,064 kB) 2 2 i id proracuna posebni dio (162,304 kB) Zaključne i završne odredbe (303,82 kB) 2 4 id proracuna 2021 plan razvojnih programa investicije (53,248 kB) 2 5 id proracuna 2021 plan razvojnih programa kapitalne pomoci (38,4 kB) 2 6 id proracuna 2021 plan prihoda i primitaka (40,448 kB) 2 7 id proracuna 2021 plan rashoda i izdataka (42,496 kB) 2 8 posebni dio po organizacijskoj klasifikaciji (18,944 kB) 2 9 posebni dio po programskoj klasifikaciji (48,64 kB) 2 10 posebni dio po funkcijskoj klasifikaciji (29,696 kB) 2 11 posebni dio po ekonomskoj klasifikaciji (65,024 kB) 2 12 posebni dio po izvorima financiranja (32,768 kB) 2 13 obrazlozenje i izmjena i dopuna proracuna grada staroga grada za 2021 godinu (57,856 kB) 2 14 obrazlozenje izvjestaj po pozicijama (84,811 kB) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2021. godinu (264,515 kB) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Staroga Grada za 2021.godinu (I. Izmjene i dopune) (144,896 kB) Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Staroga Grada za 2021. godinu (I. Izmjene i dopune) (141,824 kB) Program socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2021. godinu (I. Izmjene i dopune) (70,656 kB) Program javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2021. godinu (I. Izmjene i dopune) (123,392 kB) Program javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2021. godinu (I. Izmjene i dopune) (59,904 kB) Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Staroga Grada za 2021. godinu (I. Izmjene i dopune) (58,88 kB) I. Izmjena Programa zajedničkog korištenja sredstava od turističke pristojbe za 2021. godinu (49,664 kB)

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Saroga Grada za 2021. godinu usvojene na V. Sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada dana, 23. prosinca 2021.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u predstavničkom tijelu Grada Staroga Grada u 2021. godini

Izvješće o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima u 2021. godini