Accessibility

Proračun

Proračun Grada Staroga Grada za 2020. godinu

PRIJEDLOG PRORAČUN GRADA STAROGA GRADA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU - posebni dio (258,048 kB) PRIJEDLOG PRORAČUN GRADA STAROGA GRADA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU - opći dio (89,6 kB) ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE (Prijedlog) (36,864 kB) Plan razvojnih programa -Investicije i kapitalne pomoći 2020-2022 (Prijedlog) (70,144 kB) Dopuna modela Financijskog plana-Plan prihoda i primitaka 2021.-2022. (Prijedlog) (37,888 kB) PRORAČUN GRADA STAROGA GRADA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU - opći dio (99,84 kB) PRORAČUN GRADA STAROGA GRADA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU - posebni dio (279,552 kB) ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE (36,864 kB) Plan razvojnih programa -Investicije i kapitalne pomoći 2020-2022 (67,584 kB) Dopuna modela Financijskog plana-Plan prihoda i primitaka 2021.-2022. (37,888 kB) Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2020. godinu (89,6 kB) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2020. godinu (36,262 kB) Program socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2020. godinu (58,88 kB) Program javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2020. godinu (97,792 kB) Program javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2020. godinu (61,44 kB) Program javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada za 2020. godinu (60,928 kB) Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Split za 2020. godinu (59,392 kB) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2020. godinu (37,064 kB) Proračun za 2020. godinu za građane (69,581 kB) Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. (383,996 kB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine (1,298 MB) Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 31.03.2020. (1,768 MB) Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. - 30.06.2020. - Razina 22 (561,298 kB) Izvjestaji proracuna proracunskih i izvanproracunskih korisnika za razdoblje od 01.01. - 30.06.2020. - Razina 22 (1,341 MB) Konsolidirani Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 30.06.2020. - Razina 23 - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju (401,625 kB) Konsolidirani Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 30.06.2020. - Razina 23 (1,332 MB) Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja -30. rujna 2020. (385,262 kB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine (1,314 MB)

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA STAROGA GRADA ZA 2020.GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA STAROGA GRADA ZA ZA 2020. GODINE - opći dio (78,848 kB) II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA STAROGA GRADA ZA ZA 2020. GODINE - posebni dio (142,336 kB) ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE (35,84 kB) II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2020.-2022. (investicije) (52,224 kB) II. ID Proračuna 2020 - Plan razvojnih programa-Kapitalne pomoći (38,912 kB) II. ID Proračuna 2020 - Plan prihoda i primitaka (13,765 kB) II. ID Proračuna 2020 - Plan rashoda i izdataka (37,376 kB) II. ID Proračuna 2020 - Posebni dio po organizacijskoj klasifikaciji (29,696 kB) II. ID Proračuna 2020 - Posebni dio po programskoj klasifikaciji (43,52 kB) II. ID Proračuna 2020 - Posebni dio po funkcijskoj klasifikaciji (36,352 kB) II. ID Proračuna 2020 - Posebni dio po ekonomskoj klasifikaciji (40,96 kB) II. ID Proračuna 2020 - Posebni dio po izvorima financiranja (43,008 kB) Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2020. godinu (II. Izmjene i dopune) (111,104 kB) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2020. godinu (II. izmjene i dopune) (152,064 kB) Program socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2020. godinu (II. Izmjene i dopune) (69,632 kB) Program javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2020. godinu (II. Izmjene i dopune) (119,808 kB) Program javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2020. godinu (II. Izmjene i dopune) (72,704 kB) Program javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada za 2020. godinu (II. Izmjene i dopune) (71,168 kB) II. IZMJENU PROGRAMA ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA OD TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU (50,176 kB)