Accessibility

Proračun

Proračun Grada Staroga Grada za 2019. godinu

Proračun Grada Staroga Grada za 2019. godinu-Opći dio-sintetika (60,928 kB) Proračun Grada Staroga Grada za 2019. godinu-Opći dio-analitika (83,968 kB) Proračun Grada Staroga Grada za 2019. godinu-Posebni dio (303,616 kB) Proračun Grada Staroga Grada za 2019. godinu - Posebni dio po program. klasifikaciji (50,176 kB) Proračun Grada Staroga Grada za 2019. godinu - Posebni dio po organiz. klasifikaciji (57,344 kB) Proračun Grada Staroga Grada za 2019. godinu - Posebni dio po ekonom. kalsifikaciji (52,224 kB) Proračun Grada Staroga Grada za 2019. godinu - Posebni dio po funkcij. klasifikacijika o načinu raspodjele raspolioživih sredstava iz Proračuna Grada Staroga Grada za 2018. godinu namijenjenih fin (51,712 kB) Proračun Grada Staroga Grada za 2019. godinu - Posebni dio po funkcij. klasifikaciji (51,712 kB) Proračun Grada Staroga Grada za 2019. godinu - Investicije (52,736 kB) Proračun Grada Staroga Grada za 2019. godinu - Kapitalne pomoći (35,328 kB) Proračun Grada Staroga Grada 2019 -Projekcije prihoda za 2020. i 2021. god (34,816 kB) ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE (33,792 kB) Program održavanja komunalne infrastrukture - 2019. (86,528 kB) Programa gradnje komunalne infrastrukture - 2019. (35,871 kB) Program socijalne skrbi- 2019 (70,656 kB) Program javnih potreba u kulturi - 2019. (94,72 kB) Program javnih potreba u športu - 2019 (57,856 kB) Programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva - 2019 (59,392 kB) Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. (1,287 MB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine (1,305 MB) I. IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2019. godinu (43,52 kB) Potvrda - Konsolidirani izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. - Razina 23 (982,437 kB) Potvrda - Konsolidirani izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. - Razina 23 (982,437 kB) Konsolidirani izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. - Razina 23 (1,372 MB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2019. - potvrda (1,016 MB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2019. (1,624 MB) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2019. godinu za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. (Opći dio) (189,44 kB) Posebni dio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2019. godinu za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. (178,688 kB) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2019. godinu za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. (zadnja stranica) (34,816 kB) Izvještaj o zaduženju za radoblje od 01.-06.2019. (34,816 kB) Izvještaj o korištenju proračunske pričuve 01.-06.2019. (31,744 kB) Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima (33,792 kB) Investicije i kapitalne pomoći 01.01.-30.06.2019. (55,808 kB) Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka rashoda i izdataka za radoblje od 01.-06.2018_ (69,12 kB) I. ID Programa održavanja komunalne infrastrukture - 2019. (104,96 kB) I. ID Programa gradnje komunalne infrastrukture - 2019. (39,322 kB) II. ID Programa socijalne skrbi- 2019. (68,608 kB) I. ID Programa javnih potreba u kulturi - 2019. (122,368 kB) I. ID Programa javnih potreba u športu - 2019. (65,024 kB) I. ID Programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva - 2019. (66,048 kB) I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2019. goidnu (Opći dio) (79,872 kB) I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2019. goidnu (Posebni dio) (108,032 kB) ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE (35,328 kB) I. ID Proračuna 2019.-Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji (52,736 kB) I. ID Proračuna 2019.-Investicije i kapitalne pomoći (91,136 kB) Dopuna modela Financijskog plana-Plan prihoda i primitaka 2020.-2021. (37,888 kB) 2.1. II. ID Proračuna 2019. - Opći dio (75,776 kB) 2.2. II. ID proračuna 2019. - Posebni dio (99,84 kB) 2.3. ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE (34,304 kB) 2.4. II. ID Proračuna 2019.-Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji (36,864 kB) 2.5. II. ID Proračuna 2019.-Investicije i kapitalne pomoći (71,168 kB) 2.6 .II. ID Dopuna modela Financijskog plana-Plan prihoda i primitaka 2020.-2021. (37,888 kB) 3.1. II. ID Programa održavanja komunalne infrastrukture - 2019. (104,96 kB) 3.2. II. ID Programa gradnje komunalne infrastrukture - 2019. (38,788 kB) 3.3. II. ID Programa javnih potreba u kulturi - 2019. (119,296 kB) 3.4. II. ID Programa javnih potreba u športu - 2019 (70,144 kB) 3.5. II. ID Programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva - 2019 (65,024 kB) Program socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2019. godinu (III. Dopune) (68,096 kB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine - potvrda (1,067 MB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. (1,616 MB) Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine (849,908 kB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja -31. prosinca 2019. godine - Razina 23 (potvrda) (440,599 kB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja -31. prosinca 2019. godine - Razina 23 (1,302 MB) Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće za 2019. godinu (31,385 kB)

Izvršenje proračuna Grada Staroga Grada za 2019. godinu