Accessibility

Proračun

Proračun Grada Staroga Grada za 2018. godinu

Poziv za dostavu podatka za izradu Proračuna Grada Staroga Grada za 2018. godinu (205,175 kB) Prijedlog Proračuna Grada Staroga Grada za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (2,619 MB) Proračun Grada Staroga Grada za 2018. godinu (4,317 MB) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2018. godinu (581,428 kB) Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Staroga Grada za 2018. godinu (86,016 kB) Program gradnje komunalne infrastrukture Grada Staroga Grada za 2018. godinu (117,248 kB) Program socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2018. godinu (72,704 kB) Program javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2018. godinu (95,744 kB) Program javnih potreba u sportu Grada Staroga Grada za 2018. godinu (56,32 kB) Program javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada za 2018. godinu (57,856 kB) Tromjesečni izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2018. godinu za razdoblje od 01.01. do 31.03.2018. godine (12,462 MB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine (45,395 kB) Obrazac PR-RAS - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine (1,305 MB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. - Razina 23 (596,338 kB) Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (485,216 kB) Obrazac PR RAS VP -151 - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. - Razina 23 (1,307 MB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine (949,654 kB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine - Razina 22 (1,296 MB) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2018. godinu (I.dio) (21,433 MB) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2018. godinu (II.dio) (5,436 MB) I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA STAROGA GRADA ZA 2018. GODINU (41,984 kB) 4.2. I. ID Proračuna za 2018. godinu - Opći dio -analitika (74,24 kB) 4.3. I. ID Proračuna za 2018. godinu- Posebni dio (229,376 kB) 4.4. I. ID Proračuna za 2018. godinu - Posebni dio po programskoj (83,456 kB) 4.5. I. ID proračuna za 2018. godinu-Posebni dio po ekonomskoj (37,228 kB) 4.6. I. ID Proračuna za 2018. godinu - Posebni dio po organizacijskoj (29,184 kB) 4.7. I. ID Proračuna za 2018. godinu- Posebni dio po funkcijskoj (48,128 kB) 4.8. I. ID Proračuna Grada Staroga Grada 2018.- Investicije (74,752 kB) 4.9. I. ID Proračuna Grada Staroga Grada 2018.- Kapitalne pomoći (57,344 kB) 4.10. I. ID Proračuna Grada Staroga Grada 2018.-Projekcije prihoda (29,184 kB) 4.11. ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE (33,792 kB) 3.1. I. ID Programa održavanja komunalne infrastrukture - 2018 (108,032 kB) 3.2. I. ID Programa gradnje komunalne infrastrukture - 2018 (38,162 kB) 3.3. I. ID Programa socijalne skrbi- 2018 (84,992 kB) 3.4. I. ID Programa javnih potreba u kulturi - 2018 (120,32 kB) 3.5. I. ID Programa javnih potreba u športu - 2018 (66,048 kB) 3.6. I. ID Programa javnih potreba ostalih udruga - 2018 (67,584 kB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. - Razina 22 (Potvrda FINE o preuzetom financijskom izvještaju (1,108 MB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. - Razina 22 (obrazac PR-RAS) (1,326 MB) Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (372,201 kB) Potvrda o preuzetom financijskom Izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine – Razina 23, (553,163 kB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine – Razina 23, (1,297 MB) Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu (35,136 kB) Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Staroga Grada za 2018. godinu za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine - opći dio (141,177 kB) Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Staroga Grada za 2018. godinu za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine - posebni dio (207,36 kB) IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE 2018.G. (52,224 kB) IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI 2018. G. (29,184 kB) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 2018. godinu (57,344 kB) Izvještaj o izvršenju proračuna - zadnja stranica (39,424 kB)