Accessibility

Proračun

Proračun Grada Staroga Grada za 2017. godinu

Proračun Grada Staroga Grada za 2017. godinu (2,174 MB) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2017. godinu (razdoblje izvještavanja 01.01.2017. - 30.06.2017.) (1,431 MB) Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2017. godinu (4,545 MB) I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starom Gradu za 2017. godinu (151,6 kB) I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starom Gradu za 2017. godinu (155,961 kB) I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2017. godinu (346,043 kB) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2017. godinu (301,183 kB) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2017. godinu (145,437 kB) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba udruga civilnog društva Grada Staroga Grada za 2017. godinu (97,066 kB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika ta razdoblje 01.01 2017. - 30.09.2017. (Razina 22) (1,305 MB) Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2017. godinu.pdf (238,192 kB) II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Staroga Grada za 2017. godinu (71,68 kB) II. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Staroga Grada za 2017. godine (73,728 kB) II. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2017. godine (94,72 kB) II. Izmjene i dopune Programa u kulturi Grada Staroga Grada u 2017. godine (71,68 kB) II. Izmjene i dopune Programa u sportu Grada Staroga Grada u 2017. godini (49,664 kB) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada u 2017. godini (52,224 kB) II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2017. godinu - Opći dio (50,176 kB) II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2017. godinu - Posebni dio (145,92 kB) II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2017. godinu - zadnja stranica (23,369 kB) II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2017. godinu - Funkcijska klasifikacija (32,768 kB) II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2017. godinu - Investicije i kapitalne pomoći (86,528 kB) II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2017. godinu - Plan prihoda i primitaka (28,672 kB) II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2017. godinu - Izvještaj o korištenju proračunske pričuve (35,328 kB) Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2017. godinu (21,508 kB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017. (1,313 MB) Bilješke uz financijsko izvješće od 01.01. do 31.12.2017. (1,875 MB) Izvještaj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini (773,358 kB) Konsolidirani Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. - Razina 23 (1,318 MB) Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće za 2017. godinu (1,897 MB) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2017. godinu (25,705 MB)