Accessibility

Proračun

Proračun Grada Staroga Grada za 2016. godinu

Proračun Grada Staroga Grada za 2016. godinu (1,042 MB) IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA - 31. OŽUJKA 2016. GODINE (153,602 kB) Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu - Opći dio (39,424 kB) Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu - Posebni dio (194,048 kB) Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu - Posebni dio zadnja str. (25,547 kB) Plan razvonjih programa - kapitalne pomoći 2016. - 2018.; investicije 2016. - 2018. (99,328 kB) Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji (30,208 kB) Izmjene i dopune Proračuna 2016. - Posebni dio - organizacijska klasifikacija (25,088 kB) Izmjene i dopune Proračuna 2016. - Ekonomska klasifikacija (14,635 kB) Izmjene i dopune Proračuna - Posebni dio - Programska klasifikacija (51,712 kB) Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starom Gradu za 2016. godinu (308,553 kB) Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starom Gradu za 2016. godinu (390,648 kB) Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2016. godinu (148,854 kB) Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2016. godinu (86,04 kB) Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2016. godinu (48,686 kB) Izmjene i dopune Programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada za 2016. godinu (48,454 kB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječnja - 30. lipnja 2016. (2,623 MB) Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. goidine - Konsolidirani proračun JLPRS (2,701 MB) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu (razdoblje od 01.01.2016. - 30.06.2016.) (1,208 MB) Naputak za izradu Financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje od 2017. - 2019. (99,985 kB) Grad Stari Grad - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječnja 2016. - 30. rujna 2016. (2,663 MB) Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu sa izmjenama i dopunama Projekcija za 2017. i 2018. godinu (18.11.2016.) (1,697 MB) Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu (20.12.2016.) (1,909 MB) IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA - 31.PROSINCA 2016. GODINE (6,031 MB) Bilješke uz Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine (779,316 kB) Konsolidirano financijsko izvješće za 2016. godinu (1,39 MB) Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće za 2016. i Potvrda (445,127 kB) Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu (3,77 MB) Izvještaji o izvršenju programa u Gradu Starom Gradu za 2016. godinu (1,528 MB)