Accessibility

Lista poslovnih subjekata s kojima Grad Stari Grad ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Lista poslovnih subjekata s kojima Grad Stari Grad ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi