Accessibility

Novosti

 • 22. listopada 2021.

  Aroma fest

  AROMA FEST U HVARU, 26.10.-27.10.2021.
  Poboljšanje standarda kvalitete i dodavanje vrijednosti proizvodima i uslugama na području LAG-a Škoji te valorizacija autohtonih sorti po načelima LEADER/CLLD pristupa
  Program: 
  INFORMATIVNA PREDAVANJA I RADIONICE
  INTERAKTIVNI SKUP NA TEMU HVARSKE LEVANDE

  Pročitaj više
 • 20. listopada 2021.

  U Starom Gradu predstavljen Akcijski plan i Odluka projekta For Plastic-Free Croatian Islands

  U Starom Gradu, 12. i 13. listopada Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Grad Stari Grad održali su dvodnevnu radionicu u sklopu zajedničkog projekta projekta For Plastic-Free Croatian Islands, financiran sredstvima Beyond Med Association.
  Više na linku  : Sunce – Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj – U Stari Gradu predstavljen Akcijski plan i Odluka projekta For Plastic-Free Croatian Islands (sunce-st.org) 

  Pročitaj više
 • 20. listopada 2021.

  Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela

  Sukladno odredbi članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 86/08, 61/11, 4/18, 96/18), Gradonačelnik Grada Staroga Grada, raspisao je Javni natječaj  KLASA: 112-02/21-01/, URBROJ: 2128/03-21-1 od 15. listopada 2021. godine,  koji je objavljen u („Novinama“ broj:113/21 od datuma 20. listopada 2021. godine) za imenovanje pročelnika/ice u Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada
  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

   
  Prijave na Natječaj se podnose putem pošte (preporučenom pošiljkom) u roku od 8 dana od dana objavljivanja Natječaja u «Narodnim novinama – Oglasne stranice», na adresu: Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21460 Stari Grad, sa naznakom: «za Natječaj – pročelnik/ica». Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Grada Staroga Grada Novo riva 3, 21460 Stari Grad, u zatvorenoj koverti.

  Od dana objave u «Narodnim novinama» počinje teći rok od 8 dana za...

  Pročitaj više
 • 18. listopada 2021.

  JAVNI POZIV – Poticanje razvoja civilnog društva na otocima

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini
  Prihvatljivi prijavitelji javnog poziva projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima su organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka. Organizacije koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo.
  Ukupan iznos raspoloživih sredstava javnog poziva iznosi 500.000 kuna.
  Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Financijske podrške. Osnovne informacije o javnom pozivu te popratna dokumentacija na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.
  .
  Rok je 05. studenog
  Prijavu na javni poziv moguće je podnijeti isključivo elektroničkim (Internet) putem kroz sustav Financijske podrške zaključno sa 5. studenim 2021. godine.
  U organizaciji MRRFEU, 20. listopada održat će se online radionica namijenjena potencijalnim...

  Pročitaj više
 • 11. listopada 2021.

  Javni poziv za dodjelu oznake HOP

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ 2021. Procedura dodjele oznake „Hrvatski otočni proizvod“ utemeljena je u Zakonu o otocima („Narodne novine“, br. 116/2018. i 70/2021.) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ („Narodne novine“, br. 47/07.).
   
  Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači, dodjeljuje se godišnje, u vidu plakete i makete, proizvođačima koji imaju sjedište tvrtke na otocima i koji nominirane proizvode izrađuju na otocima.

  Stručno mišljenje o zadovoljavanju uvjeta i kriterija stjecanja prava na uporabu oznake donose neovisne stručne komisije. Prijedlog odluke o dodjeli oznake „Hrvatski otočni proizvod“ donosi Savjet projekta, a konačnu odluku ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo s nositeljima oznake...

  Pročitaj više