Accessibility

Poziv za XI. sjednicu Gradskog vijeća Grada Staroga Grada za 28.11.2022.

25. studenoga 2022.

Na temelju odredbe članka 55. stavka 1. i odredbe članka 56. stavka 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj 12/09, 4/13, 5/13 i 7/19), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Starog Grada saziva za dan 28. studenog (ponedjeljak) 2022. godine, u 18:30 sati, u Gradskoj vijećnici XI. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROGA GRADA.

 

Poziv i Dnevni red dostupni su u nastavku.