Accessibility

Odobrena Europska sredstva za Poučnu stazu "Purkin kuk"

8. rujna 2020.

Projekt "Poučne staze Purkin kuk" vrijedan 330.000,00 kn u cijelosti će biti financiran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj namijenjenih uspostavi i uređenju poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture.

Projektom je uključeno uređenje staza na Purkinom kuku, uspostava i uređenje odmorišta i vidikovca, te izrada, dizajn i uređenje edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza.

Odobrena Europska sredstva za Poučnu stazu "Purkin kuk"