Accessibility

OBAVIJEST STIPENDISTIMA

8. studenoga 2023.

 

Obavještavamo sve korisnike stipendija koje se isplaćuju iz Proračuna Grada Staroga Grada da sukladno čl. 3. Ugovora o stipendiranju, najkasnije do 15. studenog 2023. godine Jedinstvenom upravnom odjelu dostave potrebnu dokumentaciju kako bi ostvarili pravo na nastavak stipendije u sljedećoj školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Korisnik je dužan dostaviti:

  • potvrdu škole/ visokog učilišta/ o upisu u sljedeću školsku/akademsku godinu
  • potvrdu o prosjeku ocjena prethodne školske/akademske godine sukladno kriterijima za dodjelu stipendija (na dvije decimale)
  • stipendisti koji su ostvarili pravo na stipendiranje na temelju imovinskog statusa trebaju priložiti i potvrde o imovinskom statusu članova kućanstva te dokaze o otežavajućim okolnostima iz čega će biti vidljivo da i dalje ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na stipendiju temeljem imovinskog statusa.