Accessibility

Natječaj za radna mjesta u Domu za starije i nemoćne osobe u dislociranom objektu u Starom Gradu

13. prosinca 2021.

Ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Split, Ivana pl. Zajca br. 2, na temelju čl. 33. Statuta Doma, raspisuje

 

 

                                                               NATJEČAJ

                                                            za radna mjesta       

 

    

  1. MEDICINSKA SESTRA

a) potreban broj radnika: 6

-           radni odnos na neodređeno vrijeme  za rad u dislociranom objektu u Starom Gradu/otok Hvar - uz  OSIGURAN SMJEŠTAJ

b) potreban broj radnika: 9

-           radni odnos na neodređeno vrijeme za rad u objektima u Splitu

 

 

Stručni uvjeti:              

- završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara

- odobrenje za samostalni rad izdano od nadležne Komore

 

Probni rad:                   dva (2) mjeseca

 

 

 

  1. NJEGOVATELJICA

 

a) potreban broj radnika: 4

-           radni odnos na neodređeno vrijeme  za rad u dislociranom objektu u Starom Gradu/otok Hvar - uz  OSIGURAN SMJEŠTAJ

b) potreban broj radnika: 2

-           radni odnos na neodređeno vrijeme za rad u objektima u Splitu

           

 

Stručni uvjeti:              

- završeno osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu

- tri (3) mjeseca radnog iskustva

 

Probni rad:       jedan (1) mjesec

 

 

                       

  1. KUĆNI MAJSTOR – VOZAČ

 

-           potreban broj radnika: 1

-           radni odnos na neodređeno vrijeme  za rad u dislociranom objektu u Starom Gradu/otok Hvar

 

Stručni uvjeti:     

 -         SSS ili KV tehničkog usmjerenja

             -         položen ATK ispit (rukovatelj centralnog grijanja)

             -         položen vozački ispit B kategorije

            -          dvije (2) godine radnog iskustva

 

Probni rad:                   dva (2) mjeseca

 

_________________________________________________________________________

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na oglasnim pločama ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranici, na adresu Doma za starije i nemoćne osobe Split, Ivana pl. Zajca br. 2.

Nepravovremene prijave i prijave bez priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, neće se razmatrati.

 

 

                                                                                                                                                                    

 

OBJAVLJENO 10.12.2021.