Accessibility

Dežurstvo ljekarničke usluge otočnom stanovništvu

November 22, 2021

Da bi se povećala dostupnost ljekarničke usluge otočkom stanovništvu, Ljekarna SDŽ  ljekarničke jedinice Stari Grad i Hvar, uvode dežurstva nedjeljom i blagdanom prema rasporedu u prilogu.