Accessibility

Dežurstvo ljekarničke usluge otočnom stanovništvu

22. studenoga 2021.

Da bi se povećala dostupnost ljekarničke usluge otočkom stanovništvu, Ljekarna SDŽ  ljekarničke jedinice Stari Grad i Hvar, uvode dežurstva nedjeljom i blagdanom prema rasporedu u prilogu.