Accessibility

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Staroga Grada za 2022. godinu