Accessibility

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Staroga Grada u 2021. godini

Pozivaju se predlagatelji na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Staroga Grada u 2021. godini.

 

       PREDLAGATELJI

 

Pravo na podnošenje prijedloga imaju:

 

 • vijećnici Gradskog vijeća,
 • radna tijela Gradskog vijeća,
 • Gradonačelnik,
 • mjesni odbori,
 • udruge građana,
 • trgovačka društva,
 • političke stranke,
 • vjerske zajednice
 • druge pravne osobe

 

POSTUPAK PREDLAGANJA

 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se Komisiji za javna priznanja, zaključno do 30. lipnja 2021. godine, bez obzira na način dostave.

 

            Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku i moraju biti obrazloženi.

 

            Prijedlozi moraju sadržavati:

 

 •  podatke o podnositelju prijedloga,
 •  životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje,
 •  obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja,
 •  odgovarajuću dokumentaciju

 

            Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

 

GRAD STARI GRAD,

G r a d s k o  v i j e ć e

Komisija za javna priznanja

21460 Stari Grad, Novo riva 3

 

u zatvorenoj omotnici s naznakom:

«ZA JAVNA PRIZNANJA 2021. – NE OTVARAJ»

 

            Nepravodobni, nepotpisani kao i prijedlozi iz kojih nije vidljivo za koje javno priznanje te iz kojeg područja djelovanja se kandidat predlaže, neće se razmatrati.

 

JAVNA PRIZNANJA

 

            Gradsko vijeće Grada Staroga Grada dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Staroga Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekova okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene. Javna priznanja su:

 

            1.         Počasni građanin Grada Staroga Grada,

            2.         Nagrada za životno djelo,

            3.         Osobna nagrada Grada Staroga Grada,

            4.         Skupna nagrada Grada Staroga Grada,

            5.         Povelja zahvalnosti Grada Staroga Grada

 

            1.1.      Počasni građanin Grada Staroga Grada

 

            Počasnim građaninom Grada Staroga Grada (u daljnjem tekstu: Počasni građanin) može se proglasiti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje Grada Staroga Grada u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

 

                1.2.         Nagrada za životno djelo

 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima čiji je stvaralački životni put zaokružen njihovom cjelokupnom djelatnošću koja je od osobitog značaja za razvitak određenog područja djelovanja (gospodarstvo, znanost, kultura, zaštita i unapređenje čovjekova okoliša, šport, tehničke kultura, zdravstvo i druge javne djelatnosti).

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive i djeluju na području Grada ili su na području Grada povremeno živjeli i djelovali te su tijekom tog boravka i djelovanja postigli ostvarenja na temelju kojih im se može dodijeliti nagrada za životno djelo.

 

                1.3.         Osobna nagrada Grada Staroga Grada

 

Osobna nagrada Grada Staroga Grada može se dodijeliti fizičkoj osobi za naročita dostignuća i izniman doprinos gospodarskom i društvenom razvoju Grada Staroga Grada.

 

                1.4.         Skupna nagrada Grada Staroga Grada

 

 

Skupna nagrada Grada Staroga Grada može se dodijeliti skupini osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi, za naročita dostignuća i izniman doprinos gospodarskom i društvenom razvoju Grada Staroga Grada.[1]

 

                1.5.         Povelja zahvalnosti Grada Staroga Grada

 

Povelja zahvalnosti Grada Staroga Grada dodjeljuje se građanima Grada Staroga Grada, drugim osobama koji rade i djeluju na području Grada Staroga Grada, udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama za osobite zasluge u promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja te drugih područja društvenog i j

Pozivaju se predlagatelji na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Staroga Grada u 2021. godini.

 

       PREDLAGATELJI

 

Pravo na podnošenje prijedloga imaju:

 

 • vijećnici Gradskog vijeća,
 • radna tijela Gradskog vijeća,
 • Gradonačelnik,
 • mjesni odbori,
 • udruge građana,
 • trgovačka društva,
 • političke stranke,
 • vjerske zajednice
 • druge pravne osobe

 

POSTUPAK PREDLAGANJA

 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se Komisiji za javna priznanja, zaključno do 30. lipnja 2021. godine, bez obzira na način dostave.

 

            Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku i moraju biti obrazloženi.

 

            Prijedlozi moraju sadržavati:

 

 •  podatke o podnositelju prijedloga,
 •  životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje,
 •  obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja,
 •  odgovarajuću dokumentaciju

 

            Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

 

GRAD STARI GRAD,

G r a d s k o  v i j e ć e

Komisija za javna priznanja

21460 Stari Grad, Novo riva 3

 

u zatvorenoj omotnici s naznakom:

«ZA JAVNA PRIZNANJA 2021. – NE OTVARAJ»

 

            Nepravodobni, nepotpisani kao i prijedlozi iz kojih nije vidljivo za koje javno priznanje te iz kojeg područja djelovanja se kandidat predlaže, neće se razmatrati.

 

JAVNA PRIZNANJA

 

            Gradsko vijeće Grada Staroga Grada dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Staroga Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekova okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene. Javna priznanja su:

 

            1.         Počasni građanin Grada Staroga Grada,

            2.         Nagrada za životno djelo,

            3.         Osobna nagrada Grada Staroga Grada,

            4.         Skupna nagrada Grada Staroga Grada,

            5.         Povelja zahvalnosti Grada Staroga Grada

 

            1.1.      Počasni građanin Grada Staroga Grada

 

            Počasnim građaninom Grada Staroga Grada (u daljnjem tekstu: Počasni građanin) može se proglasiti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje Grada Staroga Grada u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

 

                1.2.         Nagrada za životno djelo

 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama, hrvatskim državljanima čiji je stvaralački životni put zaokružen njihovom cjelokupnom djelatnošću koja je od osobitog značaja za razvitak određenog područja djelovanja (gospodarstvo, znanost, kultura, zaštita i unapređenje čovjekova okoliša, šport, tehničke kultura, zdravstvo i druge javne djelatnosti).

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive i djeluju na području Grada ili su na području Grada povremeno živjeli i djelovali te su tijekom tog boravka i djelovanja postigli ostvarenja na temelju kojih im se može dodijeliti nagrada za životno djelo.

 

                1.3.         Osobna nagrada Grada Staroga Grada

 

Osobna nagrada Grada Staroga Grada može se dodijeliti fizičkoj osobi za naročita dostignuća i izniman doprinos gospodarskom i društvenom razvoju Grada Staroga Grada.

 

                1.4.         Skupna nagrada Grada Staroga Grada

 

 

Skupna nagrada Grada Staroga Grada može se dodijeliti skupini osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi, za naročita dostignuća i izniman doprinos gospodarskom i društvenom razvoju Grada Staroga Grada.

 

                1.5.         Povelja zahvalnosti Grada Staroga Grada

 

Povelja zahvalnosti Grada Staroga Grada dodjeljuje se građanima Grada Staroga Grada, drugim osobama koji rade i djeluju na području Grada Staroga Grada, udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama za osobite zasluge u promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja te drugih područja društvenog i javnog života.

 

Za sve dodatne obavijesti zainteresirani se mogu obratiti

na tel. 021 766 322, 091 1765029 ili na pravnik@stari-grad.hr

 

 

avnog života.

 

Za sve dodatne obavijesti zainteresirani se mogu obratiti

na tel. 021 766 322, 091 1765029 ili na pravnik@stari-grad.hr

 

[1] Javna priznanja se, u pravilu, ne dodjeljuju ustanovama kojima je osnivač Grad odnosno trgovačkim društvima u kojima Grad ima poslovne udjele.