Novosti

Integrirani program Starogradskog polja


29.07.2020

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Integrirani program Starogradskog polja
Program i kodni broj projekta: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“,KK.06.1.1.01.0080
Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 3.743.750,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 2.827.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 1. 12. 2017. – 1. 7. 2020.
Nositelj projekta: Splitsko-dalmatinska županija

Projektni partneri:
1. Grad Stari Grad
2. Općina Jelsa
3. Javna ustanova RERA S.D.

Kratak opis projekta: Projektom „Integrirani program Starogradskog polja“ dodatno će se obogatiti turistička ponuda kulturnog turizma otoka Hvara, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske. Programom će biti uspostavljena čvrsta funkcionalna veza između područja Starog Grada, Jelse i Vrboske, koja će činiti jedinstvenu kružnu kulturno-turističku rutu, čija je okosnica Starogradsko polje pod zaštitom UNESCO-a. Provedbom programa turistički će se valorizirati iznimno bogata kulturna baštine područja što će potaknuti sveukupni gospodarski razvoj cijelog otoka Hvara.

 

Projektom se planira izgradnja nužne turističke infrastrukture, kreiranje komplementarnih sadržaja i uvođenje kvalitetnog upravljanja, što će obuhvaćeno područje učiniti turistički privlačnijim, lokalno stanovništvo potaknuti na bavljenje turističkim i poljoprivrednim aktivnostima, ali i zaustaviti propadanje svjetske spomeničke baštine te pokrenuti njeno održivo korištenje. Razvojem kulturnog turizma zaustavit će se depopulacija i deagrarizacija otoka Hvara, zaštiti kulturna dobra i omogućiti razvoj malog i srednjeg poduzetništva u kreativnim poslovima te novo zapošljavanje, naročito mladih i osoba u nepovoljnom položaju. Izgradnjom pratećih objekata, uvođenjem novih tehnologija, stvaranjem inovativnih proizvoda i usluga povezanih s kulturnim turizmom te obnavljanjem zapuštenih poljoprivrednih djelatnosti u Starogradskom polju, ostvarit će se sve pretpostavke za opći gospodarski i društveni razvoj.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Identificiran i pripremljen financijski, tehnički i okolišno održiv Integrirani program Starogradskog polja koji će rezultirati povećanjem zaposlenosti i turističkih izdataka kroz pametno upravljanje kulturnom baštinom.

 

Kontakt osoba za više informacija: Mihaela Petrić 091 1 765 029


Korisne poveznice:

1. www.strukturnifondovi.hr
2. https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Starog Grada.

developed by Nove vibracije