Novosti

Javna rasprava o prijedlogu UPU-a Gradskog groblja Stari Grad - Obavijest


24.07.2020

Na temelju odredbe članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju («NN», broj:153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Staroga Grada od 21. srpnja 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADSKOG GROBLJA STARI GRAD

1. Stavlja se na javnu raspravu Prijedlog Urbanističkog plana uređenja GRADSKOG GROBLJA STARI GRAD (dalje u tekstu: Prijedlog UPU Gradskog groblja/Prijedlog Plana).
2. Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid u Gradskoj vijećnici u Starome Gradu, Novo riva 3, izložit će se tekstualni i grafički dio te sažetak za javnost, elaborata Prijedloga Plana, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.
3. Javni uvid trajat će 30 (trideset) dana: od 27. srpnja do 26. kolovoza 2020. godine.
4. Javno izlaganje održat će se u ponedjeljak,_10. kolovoza 2020. godine, u 11:30 sati u prostorijama u kojima je Prijedlog Plana izložen.
5. Pozivaju se zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi.
6. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog UPU Gradskog groblja mogu se dostavljati najkasnije do isteka javnog uvida (zaključno do 26. kolovoza 2020. godine), neposredno predajom pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada, poštom na adresu: Grad Stari Grad, Jedinstveni upravni odjel, Novo riva 3, 21460 Stari Grad, sa naznakom «Primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gradskog groblja Stari Grad», na faks 021 717 818 ili na e-mail adresu: tajnica@stari-grad.hr.

GRAD STARI GRAD
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Prijedlog je dostupan na linku Prostorno planiranje pod link UPU Gradsko groblje Stari Grad. 

developed by Nove vibracije