Novosti

Udruga Tartajun Dol na Hvaru - Natječaj za dodjelu koza


29.04.2020

S ciljem razvoja Dola kao prepoznatljive ruralne sredine otoka Hvara te u svrhu poticanja zdrave prehrane, Udruga Tartajun objavljuje javni natječaj kojim će bespovratno financirati nabavku dviju koza za zainteresirane građane. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi koji:

imaju prijavljeno prebivalište na području sela Dol ili će kozu uzgajati na području katastarske općine Dol;
imaju prikladne prostorije za držanje koza.


U slučaju istih ili sličnih uvjeta prednost pri dodjeli imaju:

prijavitelji koji su bitno lošijeg socijalno-ekonomskog statusa
prijavitelji mlađi od 40 god
obitelji s više djece
hrvatski branitelji
prijavitelji koji u motivacijskom pismu navedu da će kozu uzgajati i na otvorenom (paši)
Prijavitelj se obvezuje da će dobivenu kozu uzgajati minimalno tri (3) godine, u primjerenim uvjetima, osim ako ne nastupe izvanredne okolnosti.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

Motivacijsko pismo
Fotokopiju osobne iskaznice
Dokaz o posjedovanju primjerenog smještaja za dodijeljenu kozu (fotografija)
Izjava kojom osoba potvrđuje da je lošijeg socijalno-ekonomskog statusa / iz obitelji s više djece/ hrvatski branitelj (ukoliko je primjenjivo)


Prijavnice na natječaj dostavljaju se do 14. svibnja 2020. godine na adresu Udruga Tartajun, Glavica 6, Dol, 21460 Stari Grad, neposredno ili putem pošte u omotnici s naznakom “Natječaj za dodjelu koza” ili na e-mail Udruge Tartajun dol.tartajun@gmail.com

 

Nepravodobne prijave, prijave koje ne sadrže sve tražene dokaze, kao i prijave koje sadrže neistinite podatke neće se razmatrati.

 Udruga Tartajun 

developed by Nove vibracije