Novosti

Javni poziv za sufinanciranje nabave sadnog materijala


17.02.2020

Na temelju odredbi članka 8. stavak 1. i članka 9. stavak 1. Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području Grada Staroga Grada (2017.-2020.) („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 6/18) i članka 46. stavak 3. podstavak 21. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 12/09, 3/10, 4/13, 5/13 i 6/18) Gradonačelnik Grada Staroga Grada objavljuje:

JAVNI POZIV
za sufinanciranje nabave sadnog materijala

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače s područja Grada Starog Grada da se prijave za sudjelovanje u realizaciji Programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala u 2020 godini po principu plaćanja: Splitsko – dalmatinska županija, Grad Stari Grad i krajnji korisnik po 1/3 od ukupnog iznosa.
Program ima za cilj podizanje novih višegodišnjih nasada vinove loze, maslina i voća.
Krajnji korisnik sredstava može biti isključivo pravna i fizička osoba koja je upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava odnosno u Upisnik poljoprivrednika i registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te ima:
- prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Starog Grada
- poljoprivredno zemljište na području otoka Hvara upisano u ARCOD sustav te
je vlasnik ili korisnik istog;
- namjeru zasaditi najmanje 0,1 ha (1000 m2) zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju više od 5 % površine;
- namjeru zasaditi najmanje 500 loza ili 30 stabala masline odnosno voća
- podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu i proračunu Grada Staroga Grada

Prijava se podnosi isključivo na Obrascu Prijave koji će biti objavljen na web stranici Grada u rubrici „Obavijesti, oglasi inatječaji“ i to putem preporučene pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i istu dostaviti na adresu: GRAD STARI GRAD, Novo riva 3, 21460 Stari Grad.

developed by Nove vibracije