Novosti

Obavijest o održavanju intervjua kandidata / kandidatkinja po javnom natječaju za prijam u službu u Odsjek za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte


09.01.2020

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INTERVJUA KANDIDATA / KANDIDATKINJA PO JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U SLUŽBU U ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE

na radno mjesto:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK / VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE: 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme.
I.

Intervju kandidata/kinja po Javnom natječaju za prijam u službu u Odsjek za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte održati će se

dana 13. siječnja (ponedjeljak) 2020. godine s početkom u 13:00 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Staroga Grada, Novo riva 3, 21460 Stari Grad.

II.

Po dolasku na intervju, od kandidata / kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Za kandidata / kandidatkinju koji/koja ne pristupi intervjuu i, uopće ili u zakazano vrijeme, ili tijekom njena trajanja odustane od istog, smatrati će se da je povukao / povukla prijavu na Javni natječaj.
III.

Intervju traje 30 minuta.

IV.
Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima / kandidatkinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata / kandidatkinja za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu.
Intervju se boduje na način kao i pisano testiranje, tj. svakom kandidatu / kandidatkinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

V.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti te intervjua, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata / kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenog na pisanom testiranju i intervjuu, te ju dostavlja v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, uz izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Predsjednica Povjerenstva
za provedbu Javnog natječaja
Mihaela Petrić, dipl.iur., v.r.

KLASA: 112-02/19-01/2
URBROJ: 2128/03-20-12
Stari Grad, 9. siječnja 2020. godine

developed by Nove vibracije