Novosti

Komunalno Stari Grad d.o.o. - Obavijest o odlaganju jelki


08.01.2020

Poštovani građani,

molimo vas da božićne jelke koje namjeravate baciti nakon blagdana, tijekom ovog tjedna odložite uz kontejnere na javnim površinama.

iste će biti prikupljene i adekvatno zbrinute, u suradnji sa OPG-om u svrhu podizanja organske tvari na permakulturnom imanju.

Hvala !!!

Komunalno Stari Grad d.o.o.

 

developed by Nove vibracije