Novosti

Vrime od Božića u Storemu Grodu program od 18. do 20. prosinca 2019. godine


18.12.2019

Vrime od Božića u Storemu Grodu program od 18. do 20. prosinca 2019. godine


18. prosinca (srijeda) 2019. godine

18:00 sati, Kazališna dvorana, Školska priredba OŠ Petar Hektorović

 

19. prosinca (četvrtak) 2019. godine

17:00 sati, Dom Matije Ivanića, Vrbanj
Nastup područne škole Vrbanj, nastup DV „Sardelice“ područno odjeljenje Vrbanj

 

20. prosinca (petak) 2019. godine

11:00 sati, Kazališna dvorana Božićna lutkarska predstava za djecu „Djed i repa“, Kazalište Licem u lice

 

developed by Nove vibracije