Novosti

Jednostavna nabava "Nabava i postavljanje umjetne trave na pomoćnom nogometnom igralištu Vrbanj, oznake JN-4/19".


02.12.2019

Na temelju odredbe članka 6. stavka 1. Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Staroga Grada", broj: 1/17) Gradonačelnik Grada Staroga Grada kao ovlašteni predstavnik Grada - javnog naručitelja donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave  "Nabava i postavljanje umjetne trave na pomoćnom nogometnom igralištu Vrbanj, oznake JN-4/19".

 

Poziv i natječajna dokumentacija dostupna je na linku "Javna nabava".

developed by Nove vibracije