Novosti

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada - poslovni prostor u zgradi Doma kulture u Dolu sv. Marije,


25.11.2019

Na temelju odredbe članka 4. stavka 1. i 4. i članka 7. stavka 1. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 7/12, 4/16 i 6/18) i odredbe članka 46. stavak 1. i stavak 3. alineja 2. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09, 3/10, 4/13, 5/13 i 6/18) Gradonačelnik Grada Staroga Grada raspisuje i objavljuje Javni natječaj  za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada

Poslovni prostor u vlasništvu Grada Staroga Grada u zgradi Doma kulture u Dolu sv. Marije, označenog kao č.zem. 798/2 zk.ul. 823 K.O. Dol.

 

 

 

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora, Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada i  i obraci za prijavu dostupni su na linku "Obavijesti, oglasi natječaji".

 

 

developed by Nove vibracije