Novosti

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Odsjeku za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte


21.11.2019

Na temelju odredbe članka 17.stavak 1. i članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), odredbe članka 18. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 74/10 i 125/14), odredbe članka 14. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj: 9/19) i odredbe članka 3. stavka 1. alineje 2. Plana prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada za 2019. godinu, („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj: 10/19) v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Odsjeku za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE
1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri
mjeseca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj je objavljen u «Narodnim novinama – Oglasni dio», broj: 112/19 od 20. studenog 2019. godine,  na oglasnim pločama Grada Staroga Grada i na internetskoj stranici www.stari-grad.hr na linku «Obavijesti, oglasi, natječaji», dana 20. studenog 2019. godine.

 

 

 

 

 

Od dana objave u «Narodnim novinama» počinje teći roka od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti. Zadnji dan za predaju prijave je 28. studenog 2019. godine.


 

 

 

developed by Nove vibracije