Novosti

Javni natječaj za financiranje projekata vjerskih zajednica sa područja Grada Staroga Grada za 2019. godinu- obavijest


08.11.2019

Obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata vjerskih zajednica sa područja Grada Staroga Grada za 2019. godinu da je Grad Stari Grad dana 8. studenog 2019. godine dopunio potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaj na način da je dodao Obrazac proračuna projekta sukladno točci 6. javnog natječaja. Mole se svi potencijalni prijavitelji da ispunjen i potpisan obrazac proračuna dostave na adresu Grada Staroga Grada zajedno sa ostalom dokumentacijom a prijavitelji koji su svoje prijave već dostavili trebaju dostaviti obrazac proračuna u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Dopuna dokumentacije za javni natječaj za financiranje projekata vjerskih zajednica sa područja Grada Staroga Grada za 2019. godinu „ najkasnije do 18. studenog 2019. godine.

 

developed by Nove vibracije