Novosti

6.11. - XXVIX. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROGA GRADA


06.11.2019

Na temelju odredbe članka 56. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj 12/09, 4/13, 5/13 i 7/19),Predsjednik Gradskog vijeća Grada Staroga Grada, saziva za dan 6. studenog (srijeda) 2019. godine, u 20:30 sati u Gradskoj vijećnici XXVIX. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROGA GRADA.

 

Poziv i dnevni red dostupni su na linku "Sjednice Gradskog vijeća". 

 

developed by Nove vibracije