Novosti

Splitsko-dalmatinska županija dodijelila bespovratna sredstva za projekt "Izrada urbanističkog koncepta uređenja obalnog pojasa Grada Staroga Grada"


21.10.2019

Temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019.godinu i Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru u 2019.godini, Splitsko-dalmatinska županija i Grad Stari Grada, 16. rujna 2019. godine potpisale su ugovore o sufinanciranju, dodjeli bespovratnih sredstava, za projekt

Izrada urbanističkog koncepta uređenja obalnog pojasa Grada Staroga Grada u iznosu od 40.000,00 kn.

developed by Nove vibracije