Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima i srednjoškolcima za 2019./2020. godinu


02.09.2019

Rotary klub Hvar objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima i srednjoškolcima za 2019./2020. godinu


Dodjeljuju se 3 stipendije.


Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redovito upisani učenici srednjih škola sa otoka Hvara:
- ako imaju prijavljeno prebivalište na otoku Hvaru,
- ako ne ostvaruju pravo na stipendiju po nekoj drugoj osnovi,
- ako im prosjek ocjena u prethodnom razredu iznosi najmanje 4,0 ili više,
- ako su slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.
U slučaju istih ili sličnih uvjeta prednost pri dodjeli stipendija imaju:
- kandidati koji su bitno lošijeg socijalno-ekonomskog statusa, ili su djeca poginulih ili ranjenih u domovinskom ratu, odnosno kandidati bez jednog ili oba roditelja ili učenici koji potječu iz obitelji s više djece.
Pravo na stipendiju imaju svi redoviti studenti sveučilišnih studija:
- ako nastavljaju sa studijem na nekom od fakulteta odmah po završetku srednje škole,
- ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija (vrijedi za studente trećeg i kasnijih semestara studija),
- ako im je prosjek ocjena iz položenih ispita u dosadašnjem studiju 3,0 ili više (vrijedi za studente trećeg i kasnijih semestara studija),
- ako nisu stariji od 26 godina,
- ako su slabijeg socijalno-ekonomskog statusa
U slučaju istih ili sličnih uvjeta prednost pri dodjeli stipendija imaju:
- kandidati koji su bitno lošijeg socijalno-ekonomskog statusa, ili su djeca poginulih ili ranjenih u domovinskom ratu, odnosno kandidati bez jednog ili oba roditelja ili studenti iz obitelji s više djece.
Isti student može, ako zadovolji uvjete natječaja, ishoditi stipendiju i tijekom više studijskih godina.
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci (rujan-lipanj) u mjesečnom iznosu od 1.100,00 kuna.
Prijavnice se podnose na propisanom obrascu koji čini sastavni dio ovog Natječaja a koji se zajedno sa popisom potrebne dokumentacije može podići u Srednjoj školi Hvar i izdvojenoj lokaciji u Jelsi, na Facebook stranici „Rotary klub Hvar“ te na webu www.rotary.hr. Za sve dodatne informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti na tel: 0915042286.
Prijave na natječaj dostavljaju se do 20. rujna 2019. godine na adresu: Rotary klub Hvar, Biskupa Jurja Dubokovića 74, 21450 Hvar, neposredno ili putem pošte u omotnicama s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija”.

 

Predsjednik: Tomislav Carić v.r.

 

developed by Nove vibracije