Novosti

08. -20. 07- - Ljetna škola gitare GITARASTRA u Starome Gradu


06.07.2018

U Starome Gradu se svake godine održava Međunardona ljetna škola gitare GITARASTRA, koja je započela s djelovanjem još 1991. godine pod vodstvom profesora Ante Čaglja. Mnogi od polaznika seminara tijekom devedesetih danas su međunarodno priznati glazbenici (Robert Belinić, Zagrebački gitaristički kvartet). Ljetna je škola veoma dinamična sa cjelodnevnim obvezama, a koncerti polaznika se održavaju svake večeri u crkvi sv.Ivana u 21:00 ali i po starogradskim trgovima.

 

developed by Nove vibracije