Novosti

Obavijest o početku postupka jednostavne nabave za sanaciju krova i adaptaciju dijela 2. kata zgrade Dječejg vrtića "Sardelice" Stari Grad


02.07.2018

Gradonačelnik Grada Staroga Grada donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave za Sanaciju krova i adaptaciju dijela zgrade Dječjeg vrtića "Sardelice" Stari Grad. Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) je 441.466,00 kuna. Poziv za dostavu ponuda, troškovnik, Glavni arhitektonski i Glavni građevinski projekt i ostala dokumnetacija dostupna je na linku "Javna nabava".

developed by Nove vibracije