Novosti

Ishođene lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela nerazvrstanih cesta na području Dola


22.05.2018

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, izdaje Lokacijsku dozvolu Županijskoj uprava za ceste Split za rekonstrukciju dijela ŽC 6204 i L67224 do naselja Dol (predio Sv. Ane) i Lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste iza spoja sa županijskom cestom Ž6204, predio Dol Sv. Marije.

Idejne projekte za rekonstrukciju cesta izradila je tvrtka Plaeta konzalting d.o.o. Split 2015. godine, a izradu istog (geodteska podloga i Idejni projekt) financirao je Grad Stari Grad iz proračuna Grada Staroga Grada u iznosu od  36.500,00 kn. 

Investitor rekonstrukcije je Županijska uprava za ceste Split. 

developed by Nove vibracije