Novosti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 6. Potpora za osiguranje u poljoprivredi, Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.


13.10.2017

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 6. Potpora za osiguranje u poljoprivredi, Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. 

Potpora se dodjeljuje za plaćene premije osiguranja za konvencionalnu, integriranu, ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

2. Pravo sudjelovanja

Na Javni poziv imaju sve pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada tekuće godine, imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije i nemaju dugovanja prema Splitsko-dalmatinskoj županiji po osnovi kreditiranja poljoprivrede.


Više na stranici www.dalmacija.hr

developed by Nove vibracije