Novosti

Agronomski fakultet u Zagrebu - izrada krajobraznog plana Starogradskog polja


05.11.2013

Na Studiju krajobrazne arhitekture Agronomskog fakulteta u Zagrebu, u sklopu kolegija "Uređenje ruralnog krajobraza" voditeljice prof.dr.sc. Branka Aničić, ove godine radi na izradi krajobraznog plana Starogradskog polja. U sklopu nastave predviđen je terenski obilazak u terminu od 8. - 10. studenog 2013. (14 studenata i 6 nastavnika). Terenska nastava uključuje obilazak, ali i susret više stručnjaka koji će protumačiti problematiku Polja.

 

 

Plan terenske nastave možete pročitati u nastavku ...


Terenska nastava
aktivnost uz sklopu kolegija
Uređenje ruralnog krajobraza


Lokacija: Starogradsko polje, Stari Grad, Hvar
Termin: 8.11. - 10.11.2013.

Voditelj terenske
nastave: dr. sc. Goran Andlar

Ostali voditelji: prof.dr.sc. Branka Aničić
doc.dr.sc. Petra Pereković
Filip Šrajer, mag.ing.arch.
Višnja Šteko, mag.ing.prosp.arch.
Dora Tomić, mag.ing.prosp.arch.

Sudionici
radnog skupa: Sara Popović, mag.archeol. , kustos – vježbenik, arheolog u Muzeju Starog Grada
Filip Šrajer, mag.ing.arch., udruga Dragodid, Suhozid.hr
mr.oec. Frančesko Duboković, ravnatelj Agencije za upravljanje Starogradskim poljem
mr.sc. Stanislav Štambuk, viši stručni savjetnik u Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi

Kontakt osoba: gandlar@gmail.com

OPĆENITO (Problemska ishodišta i ciljevi):


Na Studiju krajobrazne arhitekture (Agronomskog fakulteta u Zagrebu) u sklopu kolegija Uređenje ruralnog krajobraza (voditeljice prof.dr.sc. Branka Aničić) ove godine se radi na izradi krajobraznog plana Starogradskog polja.
Prodor urbanog načina života i deagrarizacije te posljedično kriza tradicionalnog ruralnog prostora vidljiva je u napuštanju obrade zemljišta, širenju šumske vegetacije i urbanizaciji. Propadanje organske cjelovitosti između naselja i okolnog prostora dovodi do gubitka prostorne i kulturne prepoznatljivosti kao jednog od ključnih elemenata lokalnog, regionalnog i nacionalnog identiteta. S druge pak strane osuvremenjivanje poljoprivredne proizvodnje, okrupnjavanjem proizvodnih jedinica dovodi do negativnih posljedica za vizualne, kulturne i ekološke značajke krajobraza.
Krajobrazni plan ima za cilj pomiriti interese zaštite krajobraza (krajobraznih vrijednosti) i razvojnih planova, odnosno omogućiti preuređenje agrarnog prostora uz usuglašavanje ekonomsko-tehnoloških, kulturnih i ekoloških vidika. Zbog svoje naglašene kulturno-povijesne vrijednosti i iz njega proizašle izrazite osjetljivosti prostora, Starogradsko polje izabrano je kao studijski poligon za izradu krajobraznog plana.

CILJEVI TERENSKE NASTAVE:

  • Komunikacija s lokalnim stručnjacima
  • Obilazak Starogradskog polja, uočavanje i usporedba stanja s kartografskim prikazima (ortofoto karte, HOK karte)
  • Provjera identificiranih krajobraznih tipova i uzoraka, te podataka o korištenju zemljišta, strukturi parcelacije, prometnicama,vodama
  • Prikupljanje fotodokumentacije i izrada skica
  • nventarizacija suhozidnih objekata (trimovi i ostali vrijedni objekti)
  • Bilježenje zapažanja o krajobraznim obilježjima, o vizualnim i percepcijskim aspektima prostora, dominantnim krajobraznim elementima, stanju krajobraza te osjetljivosti prostora na promjene
  • Provođenje intervjua

 

 

developed by Nove vibracije