Novosti

Basina razapeta između Staroga Grada i Jelse


15.03.2010

Nije samo Plano podijeljeno između dva Grada (Kaštela i Trogir). Na otoku Hvaru imamo istu situaciju. Mjesto (ne i naselje) Basina na sjeveroistočnoj strani otoka podijeljeno je između Grada Staroga Grada i Općine Jelsa. «Granica» između dva dijela istog mjesta ide granicom rubnih katastarskih općina: k. o. Vrbanj (Grad Stari Grad) i k. o. Vrboska. (Općina Jelsa). Tako "po sili zakona", dvije trećine Basine administrativno pripada Gradu Starome Gradu, a jedna trećina Općini Jelsa. Svi dosadašnji pokušaji da se Basina objedini u jednu cjelinu i dobije status naselja propali su zbog administrativnih zavrzalama kojima nema kraja. A "kamen smutnje" zapravo je odsutnost sporazumne izmjene međusobne granice, između Grada Staroga Grada i Općine Jelsa. Prema Zakonu, na potezu bi trebala biti predstavnička tijela obiju jedinica lokalne samouprave, koja bi o tome, nakon pribavljenog mišljenja stanovnika na koje se promjena odnosi, trebala donijeti odluku. Jedan takav pokušaj iz davne 1994. godine na inicijativu (tadašnje) Općine Stari Grad, neslavno je propao. Možda je vrijeme za drugi!?
 

developed by Nove vibracije