Kultura i umjetnost

Gradska knjižnica i čitaonica Staroga Grada

Gradska knjižnica i čitaonica Staroga Grada

 

tel./fax: 00385 (0) 21 765 910
HR-21460 Stari Grad, Novo riva 2
knjiznica@stari-grad.hr
Gradska knjižnica Stari Grad smještena je u prostoru povijesne Hrvatske čitaonice koju su 1893. godine vlastitim sredstvima sagradili ugledni Starograđani okupljeni u dioničkom društvu «Hrvatski dom». Knjižnica je slijednik Hrvatske narodne čitaonice starogradjanske utemeljene 1874. godine

……………………………………………………………………
Otvorena za korisnike
od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 14 sati
petkom od 16 do 20 sati
…………………………………………………………………………

- Upisnina (jednogodišnja) 50 kn
- Upisnina (do dva mjeseca) 20 kn
- Člansku iskaznicu može koristiti samo njen vlasnik
- Zakasnina tjedno po knjizi 5 kn
- Odjednom možete posuditi
2 knjige i 1 slikovnicu
1 knjigu i 2 slikovnice
4 slikovnice
- Knjige se mogu zadržati 30 dana, nakon čega se plaća zakasnina
- Obnovu zaduženja jednog naslova moguće je obaviti najviše dva puta, najkasnije jedan dan prije isteka roka za razduženje. Obnova moguća posjetom knjižnici, e-mailom ili telefonski.
- Za izgubljene knjige kupuje se nova knjiga ili plaća odšteta u visini vrijednosti knjige.

Poslanje Gradske knjižnice Stari Grad

Naše je poslanje približiti informacije, znanje i kulturu žiteljima grada Staroga Grada, otoka Hvara i njihovim gostima, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici.
Pritom, uvažavajući načela iz Ustava Republike Hrvatske, Kopenhaške deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u Europskoj Uniji, dokumenata UNESCOa i IFLAe, poglavito Manifesta za narodne knjižnice, knjižnične se usluge pružaju svim stanovnicima Grada i Županije bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću suvremenih tehnologija.
Iz našega poslanja proizlaze osnovni ciljevi djelovanja Gradske knjižnice Stari Grad:
- da bude opće prepoznato kulturno središte grada
- da bude istinsko središte zajednice
- da bude privlačno mjesto za rad, igru i druženje
- da podrži obrazovanje korisnika svih dobi
- da izgrađuje zavičajnu zbirku na različitim medijima
- da omogući dostupnost svim vrstama informacija o građi koju Knjižnica posjeduje
- da oblikuje i nudi usluge i onim korisnicima koji nisu u mogućnosti doći u Knjižnicu

Želja nam je da korisnicima i posjetiteljima u Knjižnici bude ugodno i da se osjećaju opušteno, da Knjižnica bude mjesto susreta na predavanjima, tribinama i kreativnim radionicama, gdje će im biti omogućeno da drugima pokažu put do znanja i zadovoljstva u životu. Djelatnici Gradske knjižnice Stari Grad djeluju u skladu s Etičkim kodeksom Hrvatskog knjižničarskog društva, nastojeći pritom:
- osigurati što kvalitetnije usluge
- koristiti informacijske tehnologije i naputke knjižničarske struke u svrhu poboljšanja svakodnevnog rada
- oduprijeti se bilo kojem obliku cenzure u nabavi i korištenju građe i informacija.

developed by Nove vibracije