Kultura i umjetnost

Muzej Staroga Grada


MUZEJ STAROGA GRADA

Ulica braće Biankini 4
HR-21460 Stari Grad
tel./fax: 00385 (0) 21 766 234
info@msg.hr

 

Prema vrsti muzejske građe i teritorijalnom području obavljanja svoje djelatnosti Muzej Staroga Grada je opći lokalni muzej koji vodi brigu o uspomenama i predmetima koji govore o najstarijoj urbanoj cjelini na tlu Hrvatske, gradu koji živi neprekidno od svog utemeljenja kao grčki polis Faros 384. g.pr.Kr. pa sve do danas. Ta se briga proteže i na njegovu okolicu, koja zajedno s gradom čini neodvojivu cjelinu, sa Starogradskim poljem kao jedinstvenim primjerom mediteranskog kulturnog krajolika. Od 2008. godine povijesna jezgra Staroga Grada i kulturni krajolik Starogradskog polja upisani su na UNESCO-vu Listu svjetske baštine.

 

Počeci Muzeja Staroga Grada sežu u 1963. godinu kada se u palači Biankini za posjetitelje otvorila Zbirka umjetnina Juraj Plančić te se od tada palača nastojala pretvoriti u gradski muzej. Kapetanska soba postavljena je 1967. godine, a 1995. godine osnovan je Centar za kulturu Staroga Grada te je tom prilikom postavljena i stalna arheološka izložba. U centralnom dijelu podruma palače postavljena je stalna hidroarheološka izložba 2003. godine.  Današnji Muzej Staroga Grada osnovan je 2007. godine preoblikovanjem Centra za kulturu. Danas se Muzej brine o četrnaest zbirki koje se tematski mogu podijeliti na četiri glavne cjeline, a to su arheološke, etnografske, povijesne i umjetničke zbirke.

 

Za više informacija o Muzeju i njegovom radu, posjetite web stranicu msg.hr.

 

developed by Nove vibracije